Εργασίες συντήρησης στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς

Εργασίες συντήρησης στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση    Τεχνικών    Έργων    της    Περιφέρειας    Κεντρικής    Μακεδονίας την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019. Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν  εργασίες διαγράμμισης του άξονα του οδοστρώματος επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς. Οι παραπάνω εργασίες έχουν προγραμματιστεί  ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, από τις 7.00 έως τις 19.00.