Πρόγραμμα της ΠΚΜ για την έγκαιρη αντιμετώπιση της άνοιας και του Alzheimer

Με στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στα θέματα που αφορούν την άνοια και το Alzheimer, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά στη σύνδεση των Κέντρων Ημέρας της  Alzheimer Ελλάς με τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) της Κεντρικής Μακεδονίας.
Δικαιούχος του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα  «γιατροί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές και κοινωνικοί λειτουργοί των ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να μπορούν να αναγνωρίζουν τις ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση της άνοιας και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, παραπέμποντας όσους ηλικιωμένους το έχουν ανάγκη στα εξειδικευμένα Κέντρα Ημέρας της εταιρείας Alzheimer ή σε άλλους αρμόδιους φορείς».
    Παράλληλα, οι επιστήμονες υγείας και τα μέλη των ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ θα ενημερώνονται για τους παράγοντες κινδύνου για την έναρξη νοητικών διαταραχών, καθώς και για τα προληπτικά μέτρα για να διατηρηθεί η υγεία των ατόμων της τρίτης ηλικίας.
    «Στη δράση έχουμε εντάξει και τη δημιουργική απασχόληση των πασχόντων από άνοια, με στόχο την καθυστέρηση της κλινικής εξέλιξης της νόσου, ενώ δημιουργείται για τους επαγγελματίες υγείας η κατάλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης διαδικτυακά. Συνολικά το πρόγραμμα έχει διάρκεια 18 μηνών και υπολογίζουμε ότι θα ωφεληθούν τουλάχιστον 100 ηλικιωμένοι συμπολίτες μας» τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.