Προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάπλαση του πρ. στρατοπέδου Π. Μελά

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου της αναβάθμισης του Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά παρέδωσε στον δήμο Παύλου Μελά κλιμάκιο της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ). Στη σύσκεψη που διενεργήθηκε στον Δήμο Παύλου Μελά, παρουσία των Αντιδημάρχων του Δήμου κκ Δ. Λαλέ (Τεχνικών Έργων) και Σ. Βάρφη (Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης) και  με την συμμετοχή στελεχών των Υπηρεσιών του Δήμου κκ Π. Κούρτη, Διευθύντρια Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Μ. Παπαδιαμαντή, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών και Α. Αργυρόπουλου, Αν. προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ παρέδωσε στον Δήμο την ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής και τα πλήρη Τεύχη Δημοπράτησης που εκπονήθηκαν από κοινού από τις Υπηρεσίες του Δήμου και την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, στο πλαίσιο υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχει η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στο έργο ως μηχανισμός στήριξης.  
 
Κατά την σύσκεψη τα στελέχη της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ δήλωσαν την ειλικρινή ικανοποίηση και χαρά για την επίτευξη ενός σημαντικού στόχου για τον Δήμο Παύλου Μελά, της ωρίμανσης δηλαδή του μεγαλύτερου σε έκταση και σημασία έργου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ και ο οποίος κατέστη εφικτός με την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου από τον Μηχανισμό Στήριξης της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.
 
Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής από τον Μηχανισμό Στήριξης της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, η χρηματοδότηση του έργου έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 προβλέποντας τη δημιουργία ενός πόλου πρασίνου, πολιτιστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων και αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αστικής παρέμβασης στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΟΧΕ ΒΑΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
Κατά την σύσκεψη έγινε ενημέρωση για την πορεία του δεύτερου σκέλους των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχει η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ προς τον Δήμο Παύλου Μελά που αφορά την εκπόνηση των μελετών για την Αναστήλωση και επανάχρηση του ιστορικού Κτηρίου του πρώην Στρατοπέδου για την εγκατάσταση Δημαρχείου καθώς και για την δημιουργία μουσειακού χώρου για την ανάδειξη της Εθνικής Αντίστασης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με επίκεντρο τον ιστορικό τόπο του πρώην Στρατοπέδου. 
 
Ειδικότερα για το θέμα αυτό η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ παρουσίασε την ολοκλήρωση μιας πρώτης φάσης εργασιών που αφορά στην Προμελέτη και Αποτύπωση του Κτηρίου σε επίπεδο  Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Ηλεκτρομηχανολογικής διερεύνησης.   
 
Τονίζεται ότι το έργο της ανακατασκευής του ιστορικού κτηρίου έχει επίσης λάβει χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣΠΑ 2014 - 2020 με πίστωση 2.500.000 Ευρώ με όρο την ταχεία μελετητική ωρίμανση την οποία έχει αναλάβει η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ με πόρους από το Εθνικό ΠΔΕ. 
 
Μετά το πέρας της σύσκεψης από την πλευρά των Αντιδημάρχων του Δήμου εκφράστηκαν οι ευχαριστίες προς την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για την ουσιαστική συμβολή στο έργο και σε ανταπόδοση  ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ εξέφρασε τις ευχαριστίες της Εταιρείας και των στελεχών της για την άψογη και παραγωγική συνεργασία με την Διοίκηση, τις Υπηρεσίες και τα στελέχη του Δήμου για την επιτυχία των στόχων μέχρι αυτό το στάδιο. 
 
Τέλος, από κοινού συμφωνήθηκε ότι παρά την σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε και η οποία επιτρέπει την άμεση Δημοπράτηση του έργου Περιβαλλοντικής αναβάθμισης, υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο που πρέπει να παραχθεί σε μικρό χρόνο και ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν οι κοινές λειτουργίες των Υπηρεσιών του Δήμου και της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της Δημοπράτησης του έργου της αναστήλωσης του ιστορικού κτιρίου του πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά.