Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ TV100 26.Αυγ.2019
ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΑΔΕΙΏΝ ΧΡΉΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΠΌ ΙΟΎΣ 18.Ιουλ.2019
ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΊΜΩΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ 18.Ιουλ.2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2017 ΚΑΙ 2018 11.Ιουλ.2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΘΕ 03.Μάιος.2019
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 15.Απρ.2019
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 15.Απρ.2019
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME6/2019 ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ 10.Απρ.2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME4/2019 ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ 10.Απρ.2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME3/2019 ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 10.Απρ.2019
  •  
  • 1 από 7
  • >>