ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ TV100

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) ασύρματων μικροφώνων, τριών (3) ασύρματων ακουστικών, προμήθεια τριών (3) ενσύρματων μικροφώνων lavallier (πέτου) προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού και προμήθεια εξαρτημάτων εξοπλισμού ήχου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παραγωγής του τμήματος ηχοληψίας και της Μονάδας Εξωτερικών Μεταδόσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100 - ΔΕΠΘΕ