Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τηλεοπτικού προγράμματος

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης με βάση την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθ. 253/11-12-2018 (Θ.6c), (ΑΔΑ:ΩΘ3ΜΟΡΣΔ-ΩΤ9) προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια τηλεοπτικού προγράμματος (κινηματογραφικών ταινιών Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Κινηματογράφου, τηλεοπτικών σειρών, ταινιών τεκμηρίωσης και παιδικών σειρών εμψύχωσης (animation)) για την κάλυψη του προγράμματος της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο.