Διαφημιστείτε

Διαφημιστείτε στα Δημοτικά ΜΜΕ (TV100 & FM100) του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα στελέχη του Τμήματος Προβολής και Marketing της ΔΕΠΘΕ, τα οποία θα σας προτείνουν το πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής που αντιστοιχεί στις ανάγκες σας.

Παναγιωτίδου Σοφία
Υπεύθυνη Marketing
τηλ. 2310 261 100 (εσωτερικό 266)
[email protected]

Κόνυ Αλμπάνη
Εξυπηρέτηση Πελατών
τηλ. 2310 261 100 (εσωτερικό 276)
[email protected]

Κωνσταντίνα Καρυοφίλλη
Υπεύθυνη Προγραμματισμού και Τιμολόγησης
τηλ. 2310 261 100 (εσωτερικό 266)
[email protected]