"Αίσθηση και αντίληψη" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Παρατηρούμε πόσες οπτικές πληροφορίες συλλέγουμε, πως αυτές υποβάλλονται σε επεξεργασία και πως προηγούμενες εμπειρίες και ενδιαφέροντα επηρεάζουν την ψυχολογία μας.