"Διαίρεση και μυστικά του μυαλού" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Σε πειράματα που έγιναν κατά την διάρκεια ιατρικής επέμβασης, έδειξαν ότι υποσυνείδητα ο ασθενής μπορεί να ακούσει ή να καταλάβει κάτι, που το οποίο θα τον οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα, διότι τα σχόλια έχουν αποθηκευτεί στο υποσυνείδητο του ασθενή.