"Φύλο και ισότητα φύλων" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Το πρόγραμμα διερευνά τους τρόπους με τους οποίους αρσενικά και θηλυκά είναι παρόμοια ή διαφορετικά, πως το φύλο αντανακλά στους ρόλους, τις κοινωνικές αξίες και τη ψυχολογική γνώση.