"Γλωσσική ανάπτυξη" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Η ανάπτυξη της γλώσσας έχει πολλές παραμέτρους που συνδέονται με το μυαλό, την κοινωνία τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επικοινωνία.