"Γνωστικές διαδικασίες" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Ακουμπάμε υψηλές νοητικές διεργασίες του εγκεφάλου μας, το σκεπτικό, το σχεδιασμό, το πρόβλημα πως όλα αυτά συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται μέσα στο μυαλό μας.