"Γνωστική νευροεπιστήμη" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Το 1848 η ατυχία ενός ανθρώπου ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι της ψυχολογίας στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο Φινέας Κέητζ, εργάτης στους σιδηροδρόμους, έπαθε ένα καταστροφικό ατύχημα στην προσπάθεια να ανατινάξει ένα βράχο. Το μεταλλικό εργαλείο που χρησιμοποιούσε για να ταπώσει την πυρίτιδα ανατινάχθηκε και κατέστρεψε μέρος από το κρανίο του, παρόλα αυτά δεν έχασε τις αισθήσεις του και μιλούσε κανονικά μέχρι και την άφιξή του στον γιατρό.