"Η ανάμνηση της λήθης" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Το επεισόδιο εξετάζει την σύνθετη διαδικασία που ονομάζεται μνήμη. Πως οι εικόνες, οι ιδέες, η γλώσσα, ακόμη και σωματικές δράσεις, ήχοι και μυρωδιές μεταφράζονται σε κώδικες που εκπροσωπούνται στη μνήμη και ανακτώνται όταν χρειάζονται.