"Η ανάπτυξη του παιδιού" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Το επεισόδιο ανιχνεύει την ανθρώπινη φύση ενάντια στην ανατροφή, τον ρόλο της κληρονομικότητας στην ανάπτυξη των παιδιών και πως το περιβάλλον διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.