"Η απόφαση των αποφάσεων" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Εξαιρετικά πολύπλοκες διαδικασίες συντελούνται προκειμένου τελικά να πάρουμε μία απόφαση ή μία πολύ εξαιρετική απόφαση, πως οι άνθρωποι παίρνουν καλές ή κακές αποφάσεις, πως οδηγούνται εκεί.