"Η δύναμη της κατάστασης" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Το πρόγραμμα εξετάζει πως οι πεποιθήσεις και η συμπεριφορά μας μπορεί να επηρεάζεται και να χειραγωγείται από άλλους ανθρώπους.