"Η κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στην ερμηνεία της πραγματικότητας, σήμερα βλέπουμε πως η κατανόηση των ψυχολογικών διεργασιών που διέπουν την συμπεριφορά μας, μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε περισσότερο κατανοητοί και προσαρμόσιμοι στην κοινωνία.