"Κίνητρα και συγκινήσεις" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Γιατί τα κίνητρα είναι διαφορετικά σε κάθε άτομο και πως συγκινούμαστε για κάτι την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι δεν αντιδρούν παρομοίως.