"Ο εαυτός" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Ψυχολόγοι έχουν συστηματικά μελετήσει την προέλευση τα ταυτότητας του εαυτού και της αυτοεκτίμησης, της αντίληψης, των συναισθημάτων, των πεποιθήσεων και γενικά των χαρακτηριστικών που συνθέτουν το άτομο.