"Οι λειτουργίες του εγκεφάλου" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Ασχολούμαστε με την δομή και σύνθεση του εγκεφάλου, πως λειτουργούν οι νευρώνες, πως οι πληροφορίες που συλλέγονται, διαβιβάζονται, πως γίνονται οι χημικές αντιδράσεις και πως όλα αυτά καθορίζουν την σκέψη, τα συναισθήματα και την δράση των ανθρώπων.