"Ωρίμανση και γήρανση" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Τι πραγματικά συμβαίνει όταν σωματικά και ψυχολογικά γερνάμε. Πως η κοινωνία αντιδρά στα τελευταία στάδια της ζωής του ανθρώπου.