"Πολιτιστική ψυχολογία" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Τι είναι πολιτισμός; Είναι τα ρούχα που φοράμε; Είναι η γλώσσα που μιλάμε; Είναι τα φαγητά που τρώμε; Τα φαγητά που μαγειρεύουμε; Είναι ο τρόπος λατρείας μας; Ή η τέχνη που δημιουργούμε; Το που κατοικούμε; Ή οι τρόπου που παίζουμε; Πολιτισμός είναι όλα αυτά, είναι η αναζήτηση του εσωτερικού μας κόσμου.