"Ψυχοθεραπεία" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Το πρόγραμμα παρακολουθεί τις σχέσεις μεταξύ θεωρίας, έρευνας και πρακτικής, και πώς η θεραπεία ψυχολογικών διαταραχών έχει επηρεαστεί από τις ιστορικές, πολιτιστικές, και κοινωνικές δυνάμεις.