"Τεστ και Ευφυϊα" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Μπορεί μια εξέταση να μας πει πόσο ξύπνιοι είμαστε; Πόσο προσαρμοσμένοι; Τι συμβαίνει στο υποσυνείδητό μας; Ποια είναι τα άδικα όρια που περιορίζουν τους ορισμούς περί ευφυίας, ικανότητας και ψυχικής υγείας;