Αξιός Ποταμός 1912 – Οι γέφυρες που απελευθέρωσαν τη Θεσσαλονίκη (Ντοκιμαντέρ)

Κατάλληλο για όλους

Ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει την μεγάλη και συλλογική προσπάθεια που επέδειξαν οι κάτοικοι της Κουλακιάς σημερινής Χαλάστρας, να βοηθήσουν την προσπάθεια του Ελληνικού Στρατού να προελάσει γρήγορα προς την Θεσσαλονίκη. Αναδεικνύεται η τοπική ιστορία, η οποία βεβαίως έχει υπερτοπική σημασία, και αφορά πρωτίστως τη Θεσσαλονίκη για την απελευθέρωση της οποίας το πέρασμα του Αξιού ήταν στρατηγικής και αποφασιστικής σημασίας, αλλά και ολόκληρη τη Μακεδονία. Η κατασκευή των γεφυρών στις δύο κοίτες του Αξιού Ποταμού από τους κατοίκους της Κουλακιάς, που πρόσφεραν ό,τι είχαν και δεν είχαν αλλά κυρίως πρόσφεραν ψυχή ελληνική καλά φυλαγμένη για 480 χρόνια οθωμανικής δουλείας, είναι ένα υπέροχο παράδειγμα γνήσιου πατριωτισμού και ανιδιοτέλειας.