Λειψοί στα μέτρα της καρδιάς (Ντοκιμαντέρ)

Κατάλληλο για όλους

Ντοκιμαντέρ εξωτερικής παραγωγής έγχρωμο μεταγλωτισμένο. Οι Λειψοί είναι συστάδα 30 νησιών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με μεγαλύτερο νησί τη Λειψώ, οι λιγοστοί κάτοικοι ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, το εμπόριο και τον τουρισμό.