Τα Κάστρα των Ενετών στην Κρήτη (Ντοκιμαντέρ)

Κατάλληλο για όλους

Ντοκιμαντέρ ενημερωτικού περιεχομένου μεταγλωττισμένο εξωτερική παραγωγή. Οι Ενετοί εδραιώνουν την κυριαρχία τους στο νησί το 1211 μ.Χ. και αρχίζουν συστηματικό εποικισμό με εγκατάσταση ευγενών Βενετών και στρατιωτικών. Η κυριαρχία τους στο νησί συνεχίζει σχεδόν αδιάκοπτα μέχρι το 1669 μ.Χ.. Σε αυτά τα χρόνια μεγάλα οχυρωματικά έργα, λιμάνια, μεγαλοπρεπή νεώρια, επιβλητικά φρούρια, ναοί, μοναστήρια, πλατείες, δημόσια κτίρια σχεδιάστηκαν από Βενετούς αρχιτέκτονες. Τα κρητικά παράλια ήταν μόνιμος στόχος των πειρατών, που λυμαίνονταν τη Μεσόγειο κατά τους μέσους και νεότερους χρόνους.