Σ.Ο.Ψ.Υ Θεσσαλονίκης - Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Κατάλληλο για όλους
Κάθε 2η Δευ 16:[email protected]

Εστιάζουμε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ακροατών για :

  • Την λειτουργία και τους σκοπούς του Συλλόγου.
  • Το σύστημα Ψυχικής Υγείας στη χώρα μας.
  • Τη στάση της κοινωνίας απέναντι στην ψυχική υγεία και τους πάσχοντες.
  • Τις προτάσεις και τις δράσεις μας για την υποστήριξη των ψυχικά πασχόντων και των οικογενειών τους.
  • Τις προτάσεις και τις δράσεις μας προς την Πολιτεία για βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη στάση της απέναντι στη πρόληψη και τη θεραπεία.
Επιμέλεια - Παρουσίαση:
Μέλη του Δ.Σ., Μέλη του Συλλόγου, Εθελοντές Ψυχολόγοι, Επιστημονικός Σύμβουλος - Ψυχίατρος